sunnuntai 10. marraskuuta 2019

Väliasemalla tapahtuu


Aloitin työt Nokian Väliasemalla 1.10.2019. Tarkoitukseni on kirjoittaa päiväkirjaa työkokemuksistani sekä oppimistani asioista yleisesti.
Tutustuminen alkoi perehdytyksellä sekä kuukausipalaverin merkeissä. Olen lukenut kirjallista materiaalia ja nyt tutustuin työtiloihin konkreettisesti. Ensimmäisten päivien aikana olen käynyt keskusteluja Väliasemasta työpaikkana ja työtehtävistä vapaamuotoisesti. Kuvaukset työn kiinnostavuudesta ja työnhaun eri vaiheista sekä valmennuksesta ovat jääneet mieleen erityisesti.
Olen päässyt luontevasti mukaan taukokeskusteluihin ja työyhteisön jäseneksi. Sain oman työpisteen ja olen aloittanut kirjoitustyöt. Väliasemalla keskusteluilmapiiri on avoin ja ideoinnin mahdollistava. Jatkan työtä ammatillisen osaamiseni päivittämiseksi.

Tätä tekstiä kirjoitan Jari Hakasen (2011) Työn imu – kirjan innoittamana. Hakasen (2011) kuvauksen mukaan työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Ihminen kokee työnsä mielekkäänä ja työhön liittyvät tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Omistautuminen tarkoittaa merkityksellisyyttä, inspiraatiota ja haasteellisuutta yhteisessä työssä. Viihdyn hyvin kehittämistyön parissa, koska se vastaa koulutustani. Vetovoimaa työhön koen kirjoittamistyössä sekä oppimisen mahdollisuuksiin liittyen.
Väliasema työpaikkana tarjoaa monia mahdollisuuksia tutkimus- ja kehittämistyöhön. Työyhteisön vuorovaikutukseen kuuluvat esimiehen ja työyhteisön tuki, arkinen huomaavaisuus sekä palaute ja arvostus yleisesti. Yhteiset päivittäiset kohtaamiset lisäävät ja vahvistavat hyvinvointia. Työtä halutaan tehdä ja yhteisöllisyys on voimavara.
Henkilökohtaisessa valmennuksessa olen tutustunut Kykyviisariin. Olemme kartoittaneet tilannettani, vahvuuksiani sekä kehittämiskohteita. Vastausten perusteella työ- ja toimintakykyni ovat hyvällä tasolla: osallistuminen lisää hyvinvointiani ja terveelliset elintavat auttavat pitämään vireyttä yllä. Hyvä osaaminen ja osaamisen kehittäminen toteutuvat päivittäisessä työssä. Sen sijaan panostusta kannattaa lisätä työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi. Väliaseman valmennuksella olen saanut palautetta työntekijänä, voimavarojeni suuntaamiseksi ja jatkotyöskentelyyn liittyen.
Ensimmäiset työviikot ovat olleet antoisia ja työtehtävät ovat vastanneet odotuksiani. Tarkoitukseni on jatkaa kirjoittamistyön parissa. Yhdessä oppimisen hetkiä kannattaa jakaa.
Ulla Pellinen
nokianvs@gmail.com


Lähteet:
Hakanen J.J.: Työn Imu. Työterveyslaitos. Helsinki 2011.

torstai 31. lokakuuta 2019

Hyvinvoinnin lähteillä

Työn ääressä.
Välineet ja viihtyisä ympäristö
Olen opiskellut hyvinvoinnin perusasioita yliopistolla sekä harrastepohjaisesti. 
Aihe on julkisuudessa usein ja näkökulmia on monia. Väliasemalla tarkoitukseni on kannustaa luomaan yhteisöllisyydelle uusia merkityksiä arkisessa työssämme. Ideoita tähän tekstiin olen saanut Jari Hakasen Työn imua – kirjasta, joka on vuodelta 2011.


Työssäni pohdin, millaista yhteisöllisyyttä tarvitsemme ja millaiset tekijät työn mielekkyyteen vaikuttavat. Työ toimii erilaisten tarpeiden tyydyttäjänä ja kartuttaa kokemuksia. Omaa työtäni Väliasemalla kuvaavat itseni toteuttamisen mahdollisuus, positiivinen ote työhön ja uralla eteneminen pidemmällä aikavälillä. Läsnä olo sekä avoin keskustelu näkyvät työssämme. Rooleihin saa heittäytyä aidosti ja työtehtävien mukaan. Monipuolinen osaaminen rikastuttaa työtä.
Kiinnostavat työtehtävät ja huumorintajuisuus työpaikalla motivoivat erityisesti:
Voimavaroja tuottavat työympäristö ja työyhteisö. Saamme työskennellä itsenäisesti ja yhteistyössä. Toiveeni on kirjoittaa Väliaseman tarinaa yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Tarina hakee muotoaan ja työpäivät kirjoittamisen parissa ovat vaihtelevan sisältöisiä.
Kiitän Väliaseman työporukkaa kannustuksesta ja haluan jakaa kokemuksia kaikkien kanssa. Tästä on hyvä aloittaa. 

- Ulla Pellinen

Lähteet:
Hakanen J.J: Työn imu. Työterveyslaitos. Helsinki 2011.